Cải tiến về Công cụ quản trị trang web Search Console?

Google đã công bố một sửa chữa lớn về Công cụ quản trị trang web được lấp đầy với cả những thay đổi về thiết kế và chức năng lớn lẫn nhỏ.

Thay đổi rõ ràng nhất là trang tổng quan mới hiện hiển thị các truy vấn Tìm kiếm hàng đầu, Lỗi thu thập dữ liệu, Liên kết đến trang web của bạn và thông tin Sơ đồ trang web – tiết kiệm người dùng.

Cải tiến về Công cụ quản trị trang web Search Console?

Điều hướng chính đã được tổ chức lại, với các công cụ được chuyển thành các nhóm hợp lý hơn được gọi là Cấu hình Trang web, Trang web của bạn trên Web và Chẩn đoán. Tính năng tìm kiếm ảnh nâng cao hiện đã biến mất. Và Google hiện đang nói rằng tất cả các trang web phải được xác minh để truy cập Công cụ quản trị trang web – một số công cụ được sử dụng để có sẵn cho các trang web chưa được xác minh. Các danh sách đầy đủ các thay đổi, cùng với một đoạn video giải thích cho họ, có sẵn trong thông báo của Google.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *