Google nhấn mạnh cảnh báo về việc lạm dụng cho quản trị viên web

Gần đây thì Google nhấn mạnh cảnh báo về việc lạm dụng cho quản trị viên web seo, cụ thể ra sao?

Trước hiện trạng trang web hack và các hình thức lạm dụng khác đang gia tăng, Google đã công bố kế hoạch để đẩy mạnh các thông báo nó gửi đến quản trị web khi công ty tìm thấy những vấn đề này.

Bắt đầu từ tháng này, Google sẽ sử dụng khu vực Trung tâm thông báo trong Công cụ quản trị trang web của Google để thông báo cho chủ sở hữu trang web về

Nội dung do người dùng tạo hoặc bị lạm dụng
Các trang diễn đàn bị lạm dụng hoặc số lượng spam nhận xét nghiêm trọng
Hacking đáng ngờ
Khi có thể, các cảnh báo sẽ bao gồm các trang cụ thể mà Google tin rằng đã bị bên thứ ba xâm phạm.

Google nhấn mạnh cảnh báo về việc lạm dụng cho quản trị viên web

Để nhận được cảnh báo, quản trị viên web cần phải đăng ký và đã xác minh (các) trang web của họ trong Công cụ quản trị trang web. Chủ sở hữu trang web chưa thực hiện điều đó sẽ có thể truy xuất thư từ Google trở lại sau một năm.

>> Tin khác: Google Lập chỉ mục Flash theo các cách nào?

Thông tin hữu ích: http://khoahocseo.hanoi.vn/dao-tao-seo-cam-tay-chi-viec-tai-ha-noi/