Google Rich Snippets cho phép xem trước trong search console

Gần đây, Google đã bắt đầu hỗ trợ các đoạn mã chi tiết trong kết quả tìm kiếm. Điều đó có nghĩa là Quản trị viên web có thể đánh dấu HTML của họ bằng dữ liệu phong phú hơn bằng cách sử dụng vi định dạng và Google có thể sau đó, nếu họ cho là phù hợp, hiển thị đoạn mã phong phú hơn trong kết quả tìm kiếm của họ.

Một trong những vấn đề trên mặt trận quản trị trang web với điều này là một quản trị viên web không biết các đoạn mã Google trông như thế nào, cho đến khi Google thực sự hiển thị đoạn trích phong phú hơn trong kết quả của Google. Quản trị viên web muốn có cách (1) xem trước đoạn trích và (2) xác thực họ đã mã hóa trang một cách chính xác.

Google đã phát hành phiên bản beta của Công cụ kiểm tra Rich Snippets . Điều thú vị là bạn có thể cắm vào bất kỳ URL nào, không chỉ các URL mà bạn sở hữu thông qua quy trình xác minh trong Công cụ quản trị trang web của Google và xem trước dữ liệu đoạn trích.

Đây là ảnh chụp màn hình:

Google Rich Snippets cho phép xem trước trong search console

>> Tin khác: