Google thêm chức năng thay đổi địa chỉ tên miền

Google đã công bố một tính năng mới trong Công cụ quản trị trang web của Google có tên là thay đổi địa chỉ . Tính năng này cho phép quản trị viên web thông báo cho Google khi họ di chuyển tên miền.

Khi được sử dụng, Google sẽ cập nhật chỉ mục để phản ánh URL mới của bạn. Thay đổi sẽ vẫn có hiệu lực trong 180 ngày, theo thời gian mà Google sẽ thu thập thông tin và lập chỉ mục các trang tại URL mới của bạn. Để truy cập tính năng này, hãy đăng nhập vào Công cụ quản trị trang web và trong “cấu hình trang web”, chọn “thay đổi địa chỉ”. Sau đó làm theo các hướng dẫn hiện đang đọc:

>> Xem tin khác:

Thiết lập trang web mới:

Xem lại nguyên tắc của chúng tôi để di chuyển trang web của bạn sang một tên miền mới. Thiết lập nội dung của bạn trên tên miền mới, sau đó đảm bảo tất cả các liên kết nội bộ đều trỏ đến tên miền mới.
Chuyển hướng tất cả lưu lượng truy cập từ trang web cũ:
Sử dụng chuyển hướng 301 để chuyển hướng vĩnh viễn các trang trên trang web cũ sang trang web mới của bạn. Điều này cho người dùng và công cụ tìm kiếm biết rằng trang web của bạn đã chuyển vĩnh viễn. Yêu cầu quản trị viên web cập nhật liên kết của họ để trỏ đến tên miền mới của bạn và đảm bảo các liên kết đến trang web cũ của bạn được chuyển hướng chính xác bằng cách sử dụng chuyển hướng 301.
Thêm trang web mới của bạn vào Công cụ quản trị trang web:
Đảm bảo bạn đã thêm và xác minh miền mới của mình.
Cho chúng tôi biết URL của tên miền mới của bạn
Sau khi gửi thay đổi địa chỉ, hãy kiểm tra dữ liệu Công cụ quản trị trang web của bạn định kỳ để xem trang web mới của bạn đã được thu thập thông tin và lập chỉ mục chưa (nếu bạn có Sơ đồ trang web, một cách để xác định điều này là bằng cách kiểm tra chi tiết Sơ đồ trang web cho trang web mới để xem có bao nhiêu các trang đã được thu thập thông tin và lập chỉ mục).
Ngoài ra, Google đã đăng tài liệu trợ giúp về việc di chuyển tên miền của bạn để hỗ trợ quản trị viên web bằng quy trình này. Dưới đây là hình ảnh của màn hình đó:

Thay đổi địa chỉ công cụ quản trị trang web của Google

Google thêm chức năng thay đổi địa chỉ tên miền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *